VINCENT VINCENT VINCENT  

   
   
 
  Pa schreef mij over een ongelukkig voorval bij Oom Vincent aan huis. Gij zult er ook wel reeds van weten, n.l. dat de vrouw van Ds Richard van den trap is gevallen op een avond en in zeer zorgelijke toestand zich bevindt.  Brief aan Theo, Amsterdam 4 sept. 1877   * * *   Pa wrote to me about an unfortunate incident that occurred at Uncle Vincent’s. You no doubt know about it already, namely that the wife of the Rev. Richard fell down the stairs one evening and is in a very distressing condition.  
 
  Oom Vincent, oftewel oom Cent, was galeriehouder. In de tijd dat de jonge Vincent daar werkte, is zijn belangstelling voor de kunst ontstaan. Hij werd een verwoed verzamelaar van alle mogelijke kunst.
Oom Cent woonde de laatste jaren van zijn leven in Huize Mertersem in Princenhage. Het huis staat er nog steeds.
Oom Cent is samen met zijn vrouw Cornelia Carbentus begraven op begraafplaats Haagveld in Princenhage.
Vincent van Gogh is op veel plaatsen geweest. Overal waar zijn voetsporen zijn achtergelaten, worden zijn leven en werk herdacht. Zo ook in Princenhage.
Vincent Vincent Vincent wil aandacht besteden aan de relatie tussen Vincent de schilder, oom Cent de kunsthandelaar en grootvader Vincent de predikant. Samen staan ze symbool voor de drie levensfasen van Vincent van Gogh:
- Vincent de kunsthandelaar
- Vincent de predikant
- Vincent de schilder
Grootvader Vincent was predikant, net als vader Theo. Vincent had weinig contact met zijn grootvader. Toch heeft hij indirect de jonge Vincent sterk beïnvloed. In zijn brieven schrijft Vincent dat hij het pad wil volgen van zijn vader en grootvader.
Grootvader Vincent wordt gezien als de dominee-koopman van de familie. Hij ligt samen met zijn vrouw Elisabeth Vrijdag begraven op begraafplaats Haagveld in Princenhage.
 
     
  Initiatiefgroep
Lidy Meier / Frank Nusselein / Lanne Verheijen / Ben Verschuren
informatie
info@vincentvincentvincent.nl

© tekst/ontwerp: Ben Verschuren/Carla Gerritzen