VINCENT VINCENT VINCENT  
   
     
  Oom Vincent, oftewel oom Cent, was galeriehouder. De jonge Vincent werkte een aantal jaren in de zaak van zijn oom. Daar is zijn belangstelling voor de kunst ontstaan. Hij werd een verwoed verzamelaar van alle mogelijke kunst.
Hij ontdekte dat vooral de traditionele kunst goed in de markt lag. De moderne kunst die hij steeds meer ging bewonderen, bleef vaak onverkocht.
Als schilder heeft deze periode hem zeker gevormd.

Oom Vincent had zelf geen kinderen. Hij nam zijn neefje op in zijn zaak als was het zijn eigen zoon. Maar de karakters van de twee botsten, waardoor oom Cent zich genoodzaakt zag Vincent weg te promoveren. Vincent beschrijft deze periode uitgebreid in zijn brieven.
Het leven van Vincent van Gogh kent drie fasen:
1. Hij werkt in de kunstgalerie van zijn oom in Den Haag. Daar komt hij voor het eerst in aanraking met kunst.
2. Daarna wil hij predikant worden en vestigt zich in de Borinage, waar hij zich wil vereenzelvigen met de mijnwerkers. Maar dit loopt wederom uit op een fiasco.
3. Vincent trekt zich een jaar terug en schrijft geen brieven. Hij ontdekt zijn roeping om schilder te worden.

In dit kunstproject staan de drie Vincenten symbool voor de drie levensfasen van Vincent van Gogh die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:
- Vincent de galeriehouder
- Vincent de predikant
- Vincent de schilder
Grootvader Vincent was predikant, net als vader Theo. Vincent had weinig contact met zijn grootouders. Toch heeft grootvader Vincent indirect veel invloed op de jonge Vincent. In zijn brieven schrijft Vincent dat hij het pad wil volgen van zijn vader en grootvader. Maar hij twijfelt of hij dat wel kan. Is hij wel goed genoeg? De bezetenheid waarmee Vincent zich op het geloof stort en goed wil doen drijft hem tot een idealisatie van de werkende mens. Later zal hij juist die willen tekenen en schilderen. Om de schilder Vincent ten volle te begrijpen moet je ook zijn geloofsaspiraties kennen.

 
         
    info + aanmelding
info@vincentvincentvincent.nl

©VincentVincentVincent