VINCENT VINCENT VINCENT


EDUCATIE
Speciaal voor het onderwijs is een didactisch raamwerk ontworpen dat is afgestemd op de drie Vincenten.

 
     
Oom Cent woonde in de zomer met zijn vrouw (tante Cornelie) in Princenhage. Het huis waar zij woonden, Huize Mertersem, staat er nog steeds. De jonge Vincent kwam er regelmatig. Oom Cent belichaamde de rijke kant van de familie: een bon vivant met grote koopmanskwaliteiten. Zijn zaak in Den Haag, waar hij prenten verkocht, groeide uit tot de grootste van Nederland. Vincent had weinig contact met zijn grootouders. Toch blijkt uit zijn brieven dat grootvader Vincent indirect invloed op hem had.
Oom Vincent had zelf geen kinderen. Hij nam zijn neefje op in zijn zaak als was het zijn eigen zoon. Maar de karakters van de twee botsten te veel, waardoor oom Cent zich genoodzaakt zag Vincent weg te promoveren. Vincent beschrijft deze periode uitgebreid in zijn brieven.
Grootvader Vincent was predikant in de Grote kerk te Breda waar Theo, de vader van Vincent, naar de Latijnse school ging. Hij was een persoon van aanzien en was docent aan de KMA. Hij was een liefhebber van mooie spullen. In hem komen de twee persoonlijkheidskanten van de Van Goghs samen: dominee en koopman.
         
    Didactisch raamwerk    
         
 

Vincent Vincent Vincent

Dit project gaat over drie Vincenten van Gogh:

- Vincent van Gogh de galeriehouder (Oom Cent, 1820-1888)

- Vincent van Gogh de predikant (grootvader Vincent, 1789-1874)

- Vincent van Gogh de schilder (1853-1890)

Alle drie de disciplines spelen een grote rol in het leven van de schilder Vincent:

- Hij begint als medewerker in de galerie van oom Cent in Den Haag. Maar hij past niet in de deftige en beheerste kunstwereld van zijn oom.

- Daarna wil hij predikant worden. Hij studeert in Amsterdam en gaat werken onder de mijnwerkers in de Borinage (België). Maar ook hier wordt hij afgewezen.

- Als Vincent zich een jaar terugtrekt, ontdekt hij dat hij schilder wilde worden. Dat wordt zijn roeping.

 

Schilder en schrijver

Vincent van Gogh was niet alleen een groot schilder.

Hij was ook een begenadigd schrijver.

Daarom worden in dit project de leerlingen uitgedaagd zich als schilder èn als schrijver te presenteren.

Hiervoor krijgen ze schilder- en schrijfvaardigheden aangeboden die aansluiten bij de manier waarop Vincent schilderde en schreef:

Drie levensfasen
Hieronder
staat een didactisch raamwerk.
Leerkrachten kunnen hieruit hun eigen keuzes maken.
Het raamwerk dient slechts als richtlijn.
Het is opgebouwd volgens de drie levensfasen Vincent van Gogh.
Elke levensfase bevat zijn eigen didactische inhoud.


Een eigen tentoonstelling
Een excursie naar de tentoonstelling Vincent Vincent Vincent is mogelijk.
Naar aanleiding daarvan kan de school zelf ook een tentoonstelling maken.
Alle groepen kunnen daaraan een bijdrage leveren.
Hiervoor worden verschillende kunstdisciplines aangeboden.
Ze zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Op verzoek kunnen we kunstenaars benaderen die in de klas willen komen.

 

Onderzoeksvaardigheden
De leerlingen worden in dit project benaderd als onderzoeker.
Dit betekent dat ze onderzoeksgereedschap nodig hebben.
Die krijgen ze in de vorm van vier onderzoeksvaardigheden:

1. het verzamelen van informatie mbv een woordweb
2. het vergelijken tussen toen en nu aan de hand van twee vragen
- Wat is hetzelfde?
- Wat is anders?
3. Het stellen van vragen m.b.v. W&H-vragen (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Hoe?)
4. het verbeelden in taal en beeld d.m.v.
- schrijven (proza. poëzie, toneel)
- tekenen (schetsen, strips
- schilderen (aquarel, acryl, olieverf

Samenwerkend leren

Bij dit project wordt uitgegaan van samenwerkend leren.

Dat gebeurt in principe in vier (korte) fasen:

1. Eerst onderneemt de individuele leerling de activiteit.

2. Daarna wordt dit besproken met een duoleerling.

3. Vervolgens bespreken twee duo's elkaars resultaten in een groep van vier.

4. Tot slot doet een woordvoerder verslag van de groepsresultaten.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat iedere leerling zelfstandig actief is, samenwerkt en overlegt met andere leerlingen.

De individuele start voorkomt het zgn. 'meeliften'.

 
     
  1869-1876 kunsthandelaar 1877-1880 predikant 1881-1891 schilder  

Informatie verzamelen

 

- leven en werk Oom Cent en broer Theo

- kunstverzameling Oom Cent

- huis Oom Cent in P'hage

- vermelding in brieven Vincent

- prijzen van kunstwerken toen en nu

- hoe wordt kunst verkocht?

Vergelijken

- P'hage toen en nu
- kunst toen en nu
- kunstprijzen toen en nu
- Vincent en Theo

Informatie verzamelen

 

- eerste preek van Vincent zelf (brief 95)

- bijbelfragmenten in brieven Vincent

- preek van grootvader in P'hage

- preek van grootvader in Grote Kerk

- waarom predikant?

- ontwikkeling arbeidsomstandigheden 19e/20e eeuw

Vergelijken

 

- Vincent / vader Theo / opa Vincent

- arbeid 19e eeuw/20e eeuw

- sociale omstandigheden vroeger en nu

Informatie verzamelen

 

- leven en werk Vincent

- connectie met Princenhage door brievenonderzoek

- kleurenonderzoek

- schildertechniek

Vergelijken

 

- leven en werk Vincent

- connectie met Princenhage door brievenonderzoek

- kleurenonderzoek

- schildertechniek

Stellen van vragen

 

Aan oom Cent over

- zijn kunstverzameling

- Den Haag, P'hage

- Vincent als schilder

 

Aan elkaar

- wat is kunst?

- wat kost kunst?

 

Verbeelding

 

Beeld

- Huize Mertersem tekenen of fotograferen

- Markt of Straatje P'hage tekenen of forograferen

- schilderen in verschillende stijlen

 

Taal

- impressie P'hage

- brief aan Vincent over P'hage

- brief aan Vincent over kunst

 

Stellen van vragen

Aan Vincent over

- zijn motieven

- zijn eerste preek

- opleiding in A'dam

- werk in de Borinage

 

Aan vader Theo

- wat vindt hij van Vincent?

- hoe kijkt hij zelf aan tegen zijn ambt?

 

Aan opa Vincent

- wat vindt hij van Theo?

 

Aan elkaar

- wat geloof jij?

- hoe belangrijk is geloof voor jou?

Verbeelding

 

Beeld

- werkers in de Borinage tekenen

- werkers op het land tekenen

- kerk in P'hage tekenen of fotograferen

 

Taal

- preek schrijven

- brief aan Vincent over geloof

- brief aan Vincent over armoede

- brief aan Vincent over sociale omstandigheden vroeger en nu

Stellen van vragen

Aan Vincent

- over zijn leven

- over zijn werk

- over zijn bekendheid

Verbeelding

 

Beeld

- kleurenonderzoek Vincent

- schildertechniek Vincent

- Vincent naschilderen

- buiten schilderen

- P'hage schilderen

Taal

 - brief aan Vincent over zijn schilderijen

- brief aan de kunstwereld

 
         
 

Doe-activiteiten

- kunstwerken kiezen naar eigen keuze

- kunst kopen en verkopen

- plattegrond P'hage met plaatsen die Vincent in zijn brieven noemt

- interview galeriehouder

Doe-activiteiten

- een korte preek schrijven en die voordragen

- zelf fragmenten uit de bijbel kiezen en voorlezen

- interview predikant

Doe-activiteiten

- speaker's corner over Vincent (1 min.)

- strohoed maken

- poppentheater

- interview schilder

- TENTOONSTELLING BEZOEKEN

- TENTOONSTELLING MAKEN

 
Bronnen

brieven
http://www.vangoghletters.org/vg/
http://www.vangoghmuseum.nl/nl/over-het-museum/publicaties/de-mooiste-brieven-van-van-gogh
http://www.dbnl.org/tekst/gogh006brie01_01/gogh006brie01_01_0011.php


educatie
Van Gogh voor kinderen (als pdf verkrijgbaar)
Vincent van Gogh de worsteling van een kunstenaar (stripboek)
De schilder en zijn verhaal
Op zoek naar Vincent
My brother Vincent van Gogh (engels)
 
achtergrond
De kunsthandelaar Vincent van Gogh uit Princenhage, werkgroep Haagse Beemden (
als pdf verkrijgbaar)
     
    info + aanmelding
info@vincentvincentvincent.nl

©VincentVincentVincent