VINCENT VINCENT VINCENT
 
Vincent Vincent Vincent is een tentoonstelling van kunstenaars uit Breda en omgeving.
Vanuit verschillende disciplines zoeken ze een relatie tussen hun kunst en de drie Vincenten.
Voor de expositie zijn een aantal kunstenaars uit Breda en omgeving gevraagd een werk te maken in relatie met een of meer van de drie Vincenten.
Daaruit is een expositie ontstaan die vanuit diverse disciplines is samengesteld: schilderen, grafiek, beeldhouwen, draadtechniek, fotografie, installaties en poëzie.
 
     
  KUNSTENAAR KUNSTWERKEN. VERANTWOORDING  
 
Harry van den Broek
schilderDe rijzende zon
houtskool gemengde techniek 120x100 cm

Tussen 1989 en 1991 deed Harry van den Broek een uitgebreide studie naar het werk van Vincent van Gogh. Hij bekeek het werk en las de brieven. Harry werd getroffen door het licht van Vincent, zijn uitbundigheid, zijn zomerse drift, de melancholie en zijn depressies. Wat Harry in Vincents werk bijzonder aansprak, was de krachtige lijnvoering. Dat vertaalde hij in het gebruik van houtskool. Nu, in dit Vincentjaar, wil Harry dit aspect expliciet naar buiten brengen.

 
 
Jacomijn den Engelsen
grafiek


Zonnebloemen
wandtapijten, wol en acrylgaren 2x 175x112 cm

Jacomijn den Engelsen is graficus, zij maakt houtsneden in kleur.
De werken in deze tentoonstelling zijn twee van haar houtsneden die in het Textielmuseum in Tilburg omgezet zijn naar geweven wandtapijten.
Jacomijn den Engelsen heeft in deze werken een intensiteit willen bereiken, alsof de zonnebloemen alle warmte en het licht van de zon zelf hebben opgenomen.
De indringende beschouwing en beleving van de natuur door Vincent, de schilder, is iets wat Den Engelsen bijzonder aanspreekt.

 
 
Dick Fluitsma † 2017
beeldend kunstenaar


De jonge Vincent vereenzelvigt zich meer met oom Vincent dan met grootvader Vincent.
acrylverf op doek 100 x 70 cm

Het thema van de drie Vincenten liet Dick Fluitsma ook kennismaken met kunsthandelaar Oom Cent en grootvader dominee Vincent. Fluitsma ontdekte dat de jonge Vincent gefascineerd was door het leven van oom Cent. Het mondaine leven van deze man sprak Vincent erg aan. Het leven van grootvader dominee Vincent sprak hem minder aan. Het jongetje identificeerde zich meer met oom dan met opa.
Dit thema heeft Fluitsma in een bondige stijl weergegeven. De titel van het werk heeft hij als een weefsel van letters verwerkt in de achtergrond. Links van oom Cent staan symbolische figuren, die zijn leven toelichten: danseresjes uit een schilderij van Degas. Rechts van grootvader Vincent staat een schatkist; boeren dragen geld af en een pastoor kijkt toe.

 
 
Carla Gerritzen (Cager)
beeldend kunstenaar


New gossip: Vincents’ donation

Vincent v G, Pearl v V en Whoopy G
drie draadfiguren gesneden uit zwart perspex 37,5 x 124 cm

Deze drie draadfiguren – Vincent v G, Pearl V en Whoopy G – zijn nieuwe roddelfiguren, speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling. Ze passen perfect tussen Cagers eerdere 'Roddeltantes': deels fantasiefiguren en deels beroemde vrouwen, die zo stuk voor stuk een gewoon mens met een onhebbelijkheid worden.
Niemand weet waarom Vincent zijn oor afsneed. Voor Cager een goede gelegenheid haar fantasie daarop los te laten en er een eigen interpretatie aan te geven. Het thema in haar werk is immers vaak ‘het opzoeken van de grens tussen werkelijkheid en fantasie, die grenzen een beetje grenzeloos maken’. Met een glimlach van herkenning of verrassing: “Oh ja natuurlijk, zó kun je het ook bekijken.”

 
 
Peter Heavens
fotograaf

The grave- Nice view, quiet neighbours
foto 250x50 cm

Panoramisch zicht op de vreedzame rustplaats van Vincent van Gogh. Peter Heavens is een toeschouwer. In zijn foto's zie je hem stil staan en panoramisch om zich heen kijken. Alsof hij alles tot in detail in zich wil opnemen. In zijn Van-Goghfoto's lijkt het alsof hij zich afvraagt wie ze nu eigenlijk zijn, die andere Vincenten. Alsof ze enigszins wezenloos ronddwalen op dit protestantse kerkhof. Wie bezoekt hun graf? Peter haalt ze voor even uit hun verborgen schuilplaats.

 
 
Anneke Hendrikx
schilder


Urtica (brandnetel)

zelfgemaakte verf en inkt op doek 30x40 cm

Anneke Hendrikx werkt voornamelijk met zelfgemaakte verf en inkt van kleurstof en zelf vervaardigd pigment. Dit doe ze van verzamelde en/of zelfgekweekte planten en bloemen.

Om tot een keuze te komen voor een plant heeft ze gekeken welke plant in april het meest voorkomt in Brabant. Dit bleek de brandnetel te zijn.

Maar waarom kiezen voor de brandnetel bij een project over Vincent van  Gogh. Hiervoor heeft Hendrikx het karakter van Vincent vergeleken met de typologie van de brandnetel: Urtica. De naam Urtica is afgeleid van "uro" wat betekent "ik brand". Dit alleen al vond ze zeer bij Vincent van Gogh passen. Zijn gedrevenheid en passie is als "in brand staan".

 
 
Paul den Hollander
fotograaf


Luminous garden

foto op dibond 4x 135x180 cm

"Is het omdat ik ben geboren op het Vincent van Goghplein en daar ook mijn jeugdjaren heb doorgebracht?" vraagt Paul den Hollander zich af. "Of is het de vitaliteit in zijn werk die me aanspreekt?" Den Hollander vindt dat het werk van Vincent van Gogh een grote uitdrukkingskracht heeft door zijn buitengewone waarneming en intense zoektocht naar de zin van het leven. Het kristalliseerde zich uit in kleuren, vormen en beweging. Ook deze voortdurende beweging in de zichtbare- en onzichtbare wereld is het die ons verbindt.

Het is de bijzondere waarneming en het spel met licht en donker dat ook het werk van Den Hollander de kleur geeft. Schilder of fotograaf, een reis met onbekende bestemming.

 
 
Rik van Holten
beeldend kunstenaar


Vincent
3D imensions
brons / symbolische voorwerpen 30x60 cm

Rik van Holten is in zijn ruimtelijk werk op zoek naar een 3D Vincent van Gogh. Verder zoekt hij naar de symbolische elementen van de vrome grootvader die aan Vincent het geloof doorgaf en de welgestelde oom die Vincent liet kennis maken met de kunst en het reizen. De grootvader en de oom zorgden hierdoor indirect voor Vincents innerlijke strijd tussen het geloof en het materiële.

Natuurlijk is worsteling voor iedere kunstenaar herkenbaar. Maar door het werk en de gedachten die Vincent achterliet, wordt het heel duidelijk.

 
 
Tjaard van Holten
multimedia


Vincents geochromatische omzwerving

digitale grafiek  84x112 cm

Vincents omzwervingen hebben Tjaard van Holten geïnspireerd tot het in kaart brengen van dit portret. Zijn werk bestaat uit negen kaarten uit de tijd toen Vincent leefde en van plaatsen waar hij het grootste deel van zijn werk schilderde: Etten, ’s Gravenhage, Nieuw-Amsterdam, Nuenen (Nederland), Antwerpen (België), Parijs, Arles, Saint-Rémy-de-Provence en Auvers-Sur-Oise (Frankrijk). De kleuren komen overeen met die welke Van Gogh op dat moment gebruikte. De kleurtinten veranderen van de somberte van de lage landen (onder) naar de warmte van Frankrijk (boven). Om er een geheel van te maken heeft Tjaard het portret dat de Australische kunstenaar John Peter Russell (1858-1930) van Vincent schilderde als bron gebruikt.

 
 
Thijs van Hooydonk
beeldend kunstenaar


Zonder titel

keramiek Ø 30 cm

Om het thema 'drie generaties Vincent' vorm te geven dacht Thijs van Hooijdonk aan een grafische afbeelding waar de drie elementen - rondingen in het horizontale, verticale en diagonale - een relatie aangaan. Daarbij overlappen de cirkels elkaar, waardoor spannende en boeiende velden ontstaan. Drie verschillende persoonlijkheden die toch samen één familie vormen.

 
 
Anne Kemerink
keramiek


Vincent the Dreamer, een keramische vertelling

tableau vivant in klei/kleur/klank

 

Ongebreidelde fantasie en humor zijn de belangrijkste ingrediënten voor de keramische vertellingen van Anne Kemerink. Alledaagse situaties en concrete waarnemingen die in haar gedachten blijven hangen, vormen naast spontane invallen en bijzondere vondsten een voedingsbodem waar Anne dankbaar gebruik van maakt. Zij en de klei blijven elkaar al vele jaren uitdagen, boeien en verrassen. Dit geboorteproces levert keramische vertellingen op die verhalend van karakter zijn en tot de verbeelding spreken. Voor dit werk heeft Anne gebruik gemaakt van zowel de penseelstreek en de kleuren van Van Gogh als de poëtische klanken van Don McLean. Dit alles heeft zij weergegeven in een persoonlijke keramische vertelling.

 
 
Ada Krowinkel
schilder

Levensdoeken

acryl op doek 3x 100x150 cm

Wat Ada Krowinkel het meest in Van Gogh raakt, is de tragiek van zijn levenslange zoektocht naar erkenning en geluk. Hij bracht zijn zoektocht naar buiten met zijn brieven naar familie en vrienden. Zijn leven heeft Ada verbeeld in drie levensdoeken met teksten uit zijn brieven: zijn zoektocht, zijn bestemming als kunstenaar en als apotheose het vinden van het felle licht van het zuiden, het licht van de waanzin. Om met Vincent te spreken: "Ik ben mij niet meer van mezelf bewust en de schilderijen komen als in een droom. Ik zet daarbij mijn leven op het spel en mijn verstand werkt slechts op halve kracht."

 
 
Tertius van der Laken
beeldend kunstenaar


Zonder titel

hout, karton, papier 100x100x50 cm

Iedereen die Van Gogh kent, is op een of andere manier geraakt door zijn schilderijen of zijn opvatting van het kunstenaarschap. Het lange zoeken naar een manier om zijn werkelijkheid in verf vast te leggen heeft tot een stijl geleid die door veel mensen begrepen wordt. Met de werkwijze van Van Gogh in gedachten heeft Tertius van der Laken op een wit reliëf kleuren aangebracht, een menging van 2D en 3D met als enige bedoeling om te kijken of ook deze werkwijze 'begrepen' wordt. Het is te zien in deze minimalistische 3D versie, uitgevoerd op gerecycled karton en gekleurd met de binnenkanten van gelopen enveloppen.

 
 
Cocky Lina
schilder


Aardappelmoeheid
olieverf op een ondergrond van acryl 50x70 cm

Als vrijwilligster in het Van Goghhuis in Zundert, de geboorteplaats van Vincent van Gogh, is Cocky Lina nauw betrokken bij het 'Artist in Residence' project aldaar. Het heeft Cocky al die jaren verbaasd hoeveel mensen door Vincent gegrepen zijn, niet alleen door zijn schilderijen, maar ook door zijn brieven en zijn leven. Hij heeft mensen geraakt en de Messiaanse bedoelingen die hij met zijn kunst voor had, zijn zeker gerealiseerd. Minder inspirerend is het als het doorslaat, vindt Cocky, en Vincent als commercieel product wordt gebruikt. Dat zou hem tegen de borst hebben gestuit. Laten we er voor hoeden dat er geen ´Aardappelmoeheid´ optreedt en op zoek blijven naar het wezenlijke van deze grote kunstenaar.

 
 
Kees van Meel
dichter


Vincent 1 en Vincent 2
gedicht op canvas 2x 50x80 cm met hoofdtelefoon

Waarom niet tegen sommige 'wetten' zondigen? Deze vraag kwam bij Kees van Meel op, nadat hij in Zundert naast het Protestantse kerkje het graf met beschadigde grafsteen van de eerste Vincent zag, het vlak na de geboorte gestorven eerste kind van Vincents ouders. De steen op het graf is ondertussen gerestaureerd, maar die restauratie is van een heel andere orde dan de 'restauratie' van zijn broer. Hoe verhoudt zich de ene Vincent tot de andere? Of zelfs: “Wat als?” Deze laatste vraag is in de historische wetenschap een doodzonde, maar niet minder interessant. Kees probeert beide broers te benaderen. Wat de historicus niet mag, moet de dichter soms voor hem doen.

 
 

Lidy Meier
beeldend kunstenaar


"Schilderijen verwelken als bloemen"
olieverf op linnen / keramiek 55x200 cm

Als tiener fietste Lidy Meier over de Gerwenseweg met de peppels aan weerszijden, langs de Oude Toren en de Pastorie van Nuenen. Haar vader vertelde haar over de schilder Vincent. Vanuit het raam van Vincents kamertje in Saint Remy probeerde ze een voorstelling te maken hoe Vincent machteloos naar buiten had gekeken. Mijmerend gleed Lidy’s blik over de graven van de broers in Auvers-sur-Oise, met klimop toegedekt. De oom die hem niet begreep en de grootvader die dominee was in de Grote Kerk te Breda, liggen bij haar om de hoek, ook met klimop toegedekt. Een pad van ontmoetingen en altijd terugkerende zonnebloemen.

 
 
Y. Né
dichter en beeldend kunstenaar

Brieven aan mijn zuster

inkt en kleurpotlood op papier 4x 40x30 cm

"Een brief is als een huid waarin een hart en een aantal boodschappen zijn verpakt." Aldus Y. Né. De vier brieven aan haar zuster hebben iets van een ‘zere huid’, geschreven in en over het landschap van Vincent van Gogh waar Y. Né sinds haar negentiende jaar elk jaar een tijdje verblijft in primitieve omstandigheden. De werken en brieven van Vincent zijn haar van kindsbeen af dierbaar en waren lang geleden directe aanleiding om al liftend af te reizen naar ‘zijn landschap’ in Frankrijk.

 
 
Frank Nusselein
decorateur


Drie grafbloemencreaties

populier, plataan, wilg, slangeden, bamboowortels, berenklauw, hedera, acanthus, kaardebol, hortensia, grassen, lavendel

Wanneer zou het de laatste keer zijn geweest zijn dat een van de nazaten van de familie Van Gogh een eerbetoon aan de graven van Oom Cent en grootvader Vincent brachten? Misschien een van de huishoudelijke personeelsleden in dienst bij Huize Mertersem, die zeker in Princenhage woonachtig geweest moeten zijn. Al was het maar een  roos of zonnebloem  in een knisperend glinsterend cellofaan. We zullen het nooit te weten komen. Nu vond Frank Nusselein het ultieme moment daar voor drie grafbloemencreaties, geïnspireerd op de zeer uiteenlopende karakters van de drie Vincenten.

 
 
Margriet Oomen en Elsbeth Veerman
beeldend kunstenaars


Je suis Vincent

pochette, bestaande uit zes pochoirs 6x 23,5x32,5 cm

In juli 2013 zijn Margriet Oomen en Elsbeth Veerman van start gegaan met het project 'Backpackersartgallery', reizen langs een levenslijn met Vincent van Gogh. Binnen dit project hebben zij gewerkt in Zundert en Auvers-sur-Oise, respectievelijk de geboorte- en sterfplaats van Vincent. Daar vonden Margriet en Elsbeth hun inspiratie. Het werd een reis door de tijd. Hun indrukken hebben ze verwerkt in een serie pochoirs (een druktechniek). In de Pochette, bestaande uit zes pochoirs, zijn beelden samengebracht die als totaliteit iets vertellen over hun verbondenheid met Vincent van Gogh.

 
 

Michiel Otten † 2017
schilder

Pasen
acryl op board 30x30 cm

Onze geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst kent een aantal tot de verbeelding sprekende grootheden: Rembrandt, Vermeer, Mondriaan, Van Gogh. Als echte Nederlander weet je wat zij voor onze identiteit gedaan hebben. En wat moet je dan als kunstenaar die ooit de verbeelding had om even bepalend te worden? Een onbegonnen zaak, dus word je gedwongen een bescheiden plekje in te nemen... Michiel Otten is vooral een beschouwer. Hij is een geëngageerd schilder en probeert de ondergane emotie van alledag in beelden te vangen. Net als Van Gogh is hij wars van conventies. Is het naïviteit? Ook hij wil je overdonderen en meenemen naar het verhaal in het schilderij.

 
 
Wiesje Peels en Steffen Maas
fotograaf en grafisch ontwerper

Goghflow

foto op foam 127x185 cm

Goghflow is een gezamenlijk project van fotograaf Wiesje Peels en grafisch ontwerper Steffen Maas. Hun samenwerking van de afgelopen jaren, ontstaan vanuit de studietijd op academie St.Joost, heeft een nieuwe interessante dimensie gekregen na een werkperiode als Artist-in-Residency van het Vincent van Goghhuis in Zundert. Onder de leus 'Gogh with de Flow' nemen Wiesje en Steffen het leven en werk van Vincent van Gogh tot inspiratiebron voor het maken van nieuwe eigentijdse beelden. “Het oeuvre van Vincent is een hallucinerende spagaat tussen zijn grafiet voor het Brabantse leven en de goudgele verlokking van Frankrijk.”

 
 
Pien Storm van Leeuwen
beeldend kunstenaar en dichter


Grafisch gras
rietpen, tekenpen, inkt op papier 40 bij 50 cm

“Ik zie dat de natuur mij iets verteld heeft, tot mij gesproken heeft en dat ik in snelschrift dat heb opgeschreven,” schreef Vincent van Gogh een jaar nadat hij besloten had kunstenaar te worden. De landschappen die de jonge Vincent omringden, bestonden nog grotendeels uit heide, vennen en moerassen. Zijn vele omzwervingen lieten hem niet alleen oog krijgen voor de fijnlijnigheid van structuren in de natuur, maar ook voor de poëzie van het onvergankelijke. Zoals hij zelf schreef: "Ce qui ne passe pas dans ce qui passe." Pien Storm van Leeuwen trad in de voetsporen van Vincent en liet zich inspireren door zijn woorden en het landschap van zijn vroege tekeningen.

 
 
Rob van Uden en Dora van de Loo
dichter en fotograaf

Het huis van mijn vader, 1876

foto op foam 3x 42x29,7 cm

Rob van Uden beschrijft de aankomst van Vincent in Etten, zijn wandeling langs het Liesbos en een kort bezoek aan de Martinuskerk in Princenhage. Vincent worstelt met zichzelf. Hij wil, net als zijn vader, dominee worden. Dora van de Loo heeft beelden uit de gedichten gefotografeerd en achter een laag van oude ruiten geplaatst. Deze tussenlaag schept afstand. De tint van de ijzerkleurige ruiten past bij Vincent en zijn tijd. We zien grenzenloze passie én kader. De verticale lijnen in de foto's veroorzaken een sfeer van verdriet. De teksten zijn deel van het kunstwerk en lijken rechtstreeks uit een brief te komen.

 
 
Frans van Veen
schilder


Vers Venasque

olieverf op doek 140x100 cm

 

Op een merkwaardige en louter toevallige manier heeft Vincent het pad van Frans van Veen een paar keer gekruist. In 1976 betrok hij zijn atelier onder de oude eikenbomen in de tuin van het huis aan de Haagweg 385. Pas jaren later kwam hij erachter dat die tuin bij het huis van oom Cent had behoord. Het lef van Vincent om de zon rechtstreeks te schilderen heeft Frans aangezet om ook een stap verder te doen in het tekenen van een landschap: het zegenend licht dat over het doek stroomt en het schilderij tot een eenheid maakt, de complementaire kleuren die het licht nog meer laten stralen.

 
 
 
Charles Vergouwen
beeldend kunstenaar

Windroos

Anröchter dolomiet diamant geboord 240x220x30 cm

Het uitgangspunt voor Charles Vergouwen is niet de zonnebloem maar de windroos. De windroos staat volgens Charles symbool voor de allesoverheersende geestesgesteldheid van Vincent: de voortdurende zoektocht, zonder ooit te 'vinden', zonder ooit 'thuis' te komen, zowel als kunstenaar als sociaal gedreven mens en als familielid. Met behulp van uitsparingen (de beeldende middelen die hij frequent in zijn werk toepast) heeft Charles ervoor gekozen dit aspect uit het leven van Vincent van Gogh te verbeelden.

 
 
Lanne Verheijen
beeldvormer


Noeste arbeid
klei 2x 30x40 cm / schetstekening met gemengde technieken 60x40 cm

 

De inspiratiebron voor deze tentoonstelling was voor Lanne Verheijen een citaat uit een brief van Vincent aan zijn broer Theo, 2 juni 1885. In deze Nuenense periode werkte hij bezeten aan zijn modelstudies van boerenfiguren. Levend en robuust werk maken, dat is wat hem dreef. "… tot ik solide heb wat ik wil, namelijk dat alles rond is en er als ‘t ware begin nog eind ergens aan den vorm is doch die één harmonisch levend geheel uitmaakt." In een volgende brief aan Theo schrijft hij: "Hoe meer lui er komen die werkmans- boerenfiguren maken, hoe liever ik 't zou zien." Dit citaat stond Lanne levendig voor de geest tijdens het maken van haar werk.

 

Ben Verschuren en Carla Bertelsmann
audiovisueel dichter en fotograaf

Brieven van mevrouw Van Gogh
video 15 min

Als bewoners van Princenhage komen Ben Verschuren en Carla Bertelsmann regelmatig langs Huize Mertersem, waar oom Cent woonde. Door de oorspronkelijke nota's van zijn vrouw Cornelia in te zien raakten zij geïnteresseerd in haar leven, zo zelfs dat zij een briefwisseling met haar begonnen. Dat zette hen aan tot een poëtische en fotografische reflectie, waarbij zij vooral associatief te werk gaan. De brieven van mevr. van Gogh geven zo een andere kijk op de drie Vincenten.

         
    info + aanmelding
info@vincentvincentvincent.nl

© VincentVincentVincent